+34 936 731 025

La nostra producció cobreix una àmplia gamma de productes a mida, fabricats amb la màxima qualitat i amb un servei immillorable.

Materials transformats: cautxús EPDM, NR (cautxú natural), SBR, IR, CR (neoprè®), NBR, NBR, FKM (Viton®); silicones... ; termoplàstics i plàstics.

Producció de cautxú

Fabricació de cautxú d’acord amb les especificacions del client.
MAPSA ha estat proporcionant solucions a mida d’emmotllament i d’extrusió des de fa més de 50 anys per als àmbits de l’electrònica, el transport, els envasos, l’agricultura, la química i la construcció, entre altres. La nostra experiència en l’emmotllament i l’extrusió ens permet satisfer els requisits més exigents dels nostres clients. Sia sèries grosses sia sèries petites; sia peces simples sia peces complexes, el nostre equip pot ajudar a trobar  una solució que satisfaci les necessitats del client. Les nostres instal·lacions es troben a Catalunya, la qual cosa ens permet oferir versatilitat en el subministrament de solucions que siguin rendibles i de qualitat superior. Des de prototips fins a les produccions petites o grans, MAPSA ofereix una solució única per a totes les necessitats de goma.

 

Mescles (vídeo disponible)
MAPSA produeix mescles d’una gran varietat de materials, dureses i colors per  adaptar-se a les aplicacions específiques de cada client. Tenim capacitat per elaborar,  quan cal, un compost que s’adeqüi a l’aplicació específica que demana el client.

 

Emmotllament (vídeo disponible)
Les possibilitats de producció de MAPSA en aquesta àrea inclou la compressió, la transferència i la injecció. Cadascun d’aquests mètodes té avantatges i desavantatges respecte de la resta. A continuació,  hi trobareu una breu  descripció de cadascun.

Emmotllament  per compressió:
Originat el 1820, aproximadament, és el mètode més estès d’emmotllament. Consisteix a col·locar una peça de cautxú sense vulcanitzar, amb un pes i una mida predeterminats, a les cavitats d’un motlle obert. El motlle es tanca manualment tant com es pot i es col·loca en una premsa d’emmotllament   hidràulica. La pressió de la premsa fa que el cautxú no curat prengui la forma de cada cavitat del motlle i l’escalfor dels plats de la premsa provoca una reacció química anomenada reticulació que fa vulcanitzar el cautxú.

Les premses de compressió de què disposem són de diversos volums: des de 15 cm x 15 cm, la més petita, fins a 60 cm x 80 cm, la més grossa.

Avantatges d’emmotllament per compressió

 • Motlles econòmics.
 • Menys desaprofitament de la mescla.
 • Bona opció per a peces grosses.
 • Bon sistema per a sèries petites.
 • Bon mètode per a peces d’alta duresa

Desavantatges d’emmotllament  per compressió

 • El temps de càrrega i el procés són més llargs.
 • Les peces necessiten més acabat.
 • Les línies de partició a les peces són més grans, fet que pot provocar possibles problemes de qualitat/tolerància.

 

Emmotllament  per transferència:

L’emmotllament  per transferència és una extensió de l’emmotllament per compressió, però amb sistemes similars a l’emmotllament per injecció. S’utilitza en aplicacions que impliquen quantitats de producció més grans de les habituals per a l’emmotllament per compressió. La diferència principal entre la compressió i la transferència és que el cautxú sense curar es col·loca en una cubeta incorporada al motlle i, un cop tancada la premsa hidràulica, es força a passar  el cautxú no curat a través de petits orificis (canals de colada) a la/les cavitat/s.

Les possibilitats de producció d’emmotllament per transferència són les mateixes que les descrites en el cas de l’emmotllament per compressió.

Avantatges de l’emmotllament per transferència

 • El cicle de producció és més curt que en el cas del mètode per compressió.
 • La preparació del compost i el temps de càrrega del motlle es redueix perquè  les cavitats del motlle no s’han de carregar individualment amb cautxú sense vulcanitzar.
 • Es redueix el temps d’acabat del producte. Com que el motlle es tanca abans de la introducció del cautxú no curat, la línia de partició és més fina.
 • Els motlles de transferència es poden utilitzar a les premses d’emmotllament  per compressió convencional sense que calguin equips especials.

Desavantatges de l’emmotllament per transferència

 • El cost del motlle és més car que el d’un motlle de compressió.
 • Es genera més material que no es pot aprofitar per l’excés que n’ha de quedar a la cubeta i als canals.

 

Emmotllament  per injecció:

L’emmotllament per injecció es duu a terme en una premsa d’emmotllament  dissenyada específicament per a aquesta operació. La premsa mateix tanca i bloqueja el motlle. El cautxú no curat es preescalfa en una cambra d’injecció  abans d’injectar-lo al motlle, la qual cosa el "plastifica" i permet que flueixi més fàcilment a través del sistema d’injecció i per les cavitats. Això, juntament amb el tancament i la força d’injecció proporcionats per la premsa, permet temperatures de curació elevades que escurcen el cicle de producció. Les dimensions de les nostres premses d’injecció són des de 45 cm x 45 cm fins a 60 cm x 80 cm, amb una força de tancament d’entre 100 i 800 tones. La força de tancament d’una premsa d’injecció permet mantenir el motlle ben tancat  durant la injecció i el temps de curació.

Avantatges de l’emmotllament per injecció

 • El cicle de producció és més curt que en els altres dos mètodes a causa d’una pressió de subjecció/injecció i d’una temperatura de curació més grans.
 • Com que s’obté més productivitat que als mètodes anteriors, el cost unitari és menor.
 • L’alta pressió de tancament fa que les peces tinguin unes línies de partició més petites, en comparació amb els altres mètodes.

Desavantatges de l’emmotllament per injecció

 • Cal fer grans produccions perquè sigui eficient.
 • El cost del motlle és considerablement més alt que en el cas dels altres mètodes.
 • No tots els compostos o dureses són adequats per a aquest procés.

 

Extrusió (vídeo disponible)

Les nostres línies d’extrusió poden produir perfils amb les característiques especificades pel client; tubs, volanderes i juntes tallades i juntes amb la unió  vulcanitzada,  amb cantonades injectades i emmotllades,  amb una gran varietat de formes i mides. Els perfils extrusionats es poden subministrar en bobines o en longituds tallades i es poden fabricar perquè tinguin orificis, mosses o talls  especials que s’adaptin a una aplicació específica. Les mides dels perfils extrusionats que produïm varien segons la configuració del perfil extrusionat. Els tubs i els cordons els podem fabricar des d’1,5 mm fins a 40 mm de diàmetre, per exemple, i els perfils poden ser fins a 40 mm x 150 mm. Els gruixos de paret dels perfils extrusionats, com els tubs, poden ser d’1,2 mm. Així i tot, però,  dependrà de la forma de la secció transversal, perquè els tubs i els perfils de paret prima tendeixen a col·lapsar-se durant el procés de curació. Per solucionar-ho,  fabriquem utensilis especials que mantenen la forma del perfil durant la vulcanització. En aquests casos hi ha un cost addicional associat, perquè són una mica laboriosos. El resultat final, però, paga la pena per a les aplicacions en què l’extrusió normal i el procés de curació no és suficient.

MAPSA

C/ Brasil, 15
08754 El Papiol
(Barcelona) Espanya

41.4340702, 2.0062457

Google Maps