+34 936 731 025

Produkujemy szeroki wachlarz wyrobów na zamówienie, gwarantujących najwyższą jakość i użyteczność.

Przetwarzane materiały: Kauczuk: EPDM, NR (Kauczuk Naturalny), SBR; IR; CR (Neopren®); NBR; NBR; FKM (Viton®); Silikony, itd... Tworzywa plastyczne i termoplastyczne.

Wizja i Misja

Misja: „Firma Massana Perez S.A. (MAPSA) jest zaangażowana w sukces swoich klientów, dostarczając im produkty o wartości dodanej, opracowując konkretne rozwiązania dla wszelkiego rodzaju produktów i zastosowań, a także świadcząc usługi i oferując obsługę dostosowaną do potrzeb każdego klienta. W MAPSA zajmujemy się obróbką przez wytłaczanie i formowanie wszelkiego rodzaju gumy zagęszczanej i gąbczastej, wtryskiwanie materiałów plastycznych i termoplastycznych, matrycowanie oraz wykańczanie, optymalizując w powyższy sposób procesy oraz zarządzając nimi zgodnie z wytycznymi normy <a href="node/30">ISO 9001:2008</a>. Naszym celem jest stanie się najczęściej wybieranym partnerem i dostawcą wszystkich firm, potrzebujących produktów na wymiar.”

Wizja: „Dzięki wyspecjalizowaniu procesów produkcyjnych, nawet tych najbardziej złożonych, MAPSA stała się wzorem do naśladowania, starając się zaspokajać każdorazowo wszelkie zapotrzebowania naszych klientów, dostarczając produkty o uzgodnionej jakości, przestrzegając terminów dostaw, warunków transportu oraz z pełnym zachowaniem bezpieczeństwa poszczególnych etapów. Wyróżnia nas innowacyjność oraz nieustanne ulepszanie wszystkiego, czym się zajmujemy. Nasza wizja odzwierciedlona została w <a href="node/182">Polityce jakości</a>Polityce jakości, stanowiącej oświadczenie zaangażowania MAPSA.”

 

Kodeks postępowania Mapsa

Spełnianie przepisów prawnych

 • Spełniamy wymagania wszystkich przepisów obowiązującego/ych systemu/ów prawnego/ych.

Zakaz korupcji i przekupstwa

 • Nie tolerujemy, ani w żaden sposób nie uczestniczymy, w działaniach korupcyjnych lub związanych z przekupstwem

Poszanowanie praw ludzkich pracowników

 • Promujemy równość szans pracowników oraz równe traktowanie, bez względu na kolor skóry, rasę, narodowość, pochodzenie społeczne, orientację seksualną, przekonania polityczne lub religijne, wiek lub płeć.
 • Szanujemy godność osobistą, intymność oraz prawa wszystkich osób
 • Nie zmuszamy do pracy lub zatrudniania osób wbrew ich woli
 • Stanowczo odrzucamy wszelkie nadużycia wobec pracowników, takie jak: przemoc umysłowa, molestowanie seksualne lub dyskryminacja.
 • Zabraniamy zachowań, w tym gestów, języka lub kontaktu fizycznego, o podtekście seksualnym lub mających na celu wymuszenie, groźbę, nadużycie lub wykorzystanie.

Zakaz pracy dzieci

 • Nie zatrudniamy żadnego pracownika, który nie ukończył wymaganego prawem wieku

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

 • Podejmujemy wszelkie racjonalne kroki, by zapobiegać wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym
 • Budujemy świadomość oraz zapewniamy pracownikom przeszkolenie w zakresie BHP
 • Posiadamy ustalony regulamin BHP

Ochrona środowiska naturalnego

 • Minimalizujemy zanieczyszczenie środowiskowe
 • Opieramy się na racjonalnym systemie zarządzania środowiskowego

Łańcuch zaopatrzeniowy

 • Postępujemy według zasad walki z dyskryminacją w zakresie wyboru i traktowania dostawców

Kontakt

(+34) 936 731 025
(+34) 936 731 026
(+34) 936 731 028

(+34) 936 731 027

MAPSA

C/ Brasil, 15
08754 El Papiol
(Barcelona) Hiszpania

41.4340702, 2.0062457

Google Maps